PAPROCKI Ryho

RYHO PAPROCKI - NOTA BIOGRAFICZNA

 

Ryszard "Ryho" Paprocki urodził się w 1963 roku. W latach 1983-1989 studiował architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1989 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach prof. Juliusza Joniaka oraz  prof. Józefa Ząbkowskiego. Artysta jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ogrody Sztuki w Krakowie. W 2007 roku razem z Ewą Sadowską, Iwoną Grdeń-Korzeniowską i Piotrem Korzeniowskim założył nieformalną grupę artystyczną: PI_ER.

Twórczość Ryszarda "Ryho" Paprockiego

Ryho Paprocki tworzy w wielu technikach, poza malarstwem olejnym, zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, grafiką i instalacjami. Artysta łączy abstrakcję geometryczną ze sztuką figuratywną, maluje portrety i martwe natury. Obrazy Ryha Paprockiego cechuje harmonia i linearność, oraz rozbudowana faktura.

Artysta specjalizuje się w monumentalnym malarstwie iluzjonistycznym, które maluje w przestrzeniach publicznych. Malarz tworzy również murale, które cieszą się popularnością i uznaniem wśród odbiorców (np. "Wincenty Witos – Polonia Restituta" w Wierzchosławicach, "Niepodległe Gorlice" w Gorlicach, "Alegoria matematyki i informatyki" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ).

Ryszard "Ryho" Paprocki - wystawy i zbiory

Ryszard "Ryho" Paprocki eksponował swoje prace w kraju i za granicą, m.in. w Hanowerze, Paryżu i Frankfurcie. Jego obrazu znajdują się np. w zbiorach Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie.

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

1985 - Obrazy, Galeria Gil, Kraków;
1988 - "Szare tło", Galeria Expo, WA Politechniki Krakowskiej, Kraków;
1990 - Malarstwo, Ośrodek Kultury Teatralnej W Bramie, Zamość;
1992 - Malarstwo, Galeria S-Fields, Kraków;
1995 - "Dziennik", Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa;
2000 - EXPO’2000, Hannover;
2001 - "Antypody", Galeria Anna Iglińska, Kraków;
2007 - "Sgraffito Vis Animi", Galerie ARS CRACOVIA;
2008 - "Between Blue and Red", Galerie Pirschke, Frankfurt a/M;
2009 - Projekt: Zakopane, Rówień Krupowa - "Willa Orla", Zakopane - instalacja;
2009 - Struktury, II Festiwal Ojcowska Dolina Marzeń, Ojców, ruiny Zamku Królewskiego - instalacja;
2010 - "Kontekst możliwy", Wawel-Service, Kraków;
2011 - Interferencje - instalacja na Pl. Wszystkich Świętych w Krakowie - ART SESJA.

 

ARTYSTA O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI

O abstrakcji:

(...) sztuka abstrakcyjna jest bezwzględnym i nowym artefaktem nie mającym nic wspólnego z czymkolwiek, co istnieje i co można zobaczyć. To nowy fragment świata stworzony już nie przez Boga, lecz przez artystę.Abstrakcja na podobieństwo muzyki symfonicznej wprowadza odbiorcę w stan wyciszenia i kontemplacji (...)

Ryho Paprocki, Ojców, kwiecień 2004 r.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY

"Malarstwo Paprockiego cechuje niespotykany indywidualizm wypracowany na drodze eksperymentu i długoletnich poszukiwań artysty. Znaczący wpływ na twórczość Paprockiego wywarły zarówno studia architektury jak i malarstwa oraz wzajemne przenikanie się tych kierunków. Otworzyły one nowy obszar eksperymentowania artysty z obrazem koncentrujący się na ekspresyjnym zestawieniu kształtu, linii, koloru i struktury obrazu. Swoiste znaczenie w malarstwie Paprockiego odgrywają znaki i symbole podstawowe, nazywane przez niego "archetypami". Archetypami akceptowanymi przez Paprockiego są: trójkąt, kwadrat (prostokąt) i koło. Sięgając po te elementy artysta porządkuje je najpierw koncepcyjnie w odniesieniu do określonych struktur geometryczno – matematycznych na zasadzie swoistego, znanego jedynie autorowi alfabetu. Istotnym dla artysty staje się rozdysponowanie i uporządkowanie tych znaków w oparciu o tło obrazu oraz wybór kluczowego miejsca dla elementu zasadniczego w stosunku do całej reszty. Na obrazach Paprockiego pojawiają się z reguły trzy archetypy (elementy), artysta bowiem uważa, że dwa nie wystarczają do zbudowania architektonicznej formy, a wręcz proszą się o ten trzeci. Rytm w sensie architektonicznym wymaga trzech elementów. W sensie matematycznym odpowiada to ciągowi, który również definiowane są przez trzy wyrazy. Uporządkowany przez artystę zbiór i multiplikacja tychże elementów w różnych skalach i konfiguracjach sprawia, że na obrazach pojawia się „rytm” bezpośrednio odwołujący się do emocji widza. Te zwielokrotnione podziały rytmiczne, pozornie tkwiące w ukryciu i niezauważalne na pierwszy rzut oka wypełniają cały obraz i budują niewiarygodną strukturę działającą w sposób nieograniczony na wyobraźnię każdego odbiorcy. Paprocki dokonuje niebywałego i perfekcyjnego zestawienia emocjonalnego stanu swojego umysłu oraz wyważonej koncepcji malarstwa intelektualnego i intelektualnych przemyśleń. Stąd też ascetyczne prace artysty są tak pełne swoistego, wewnętrznego życia. Ascetyzm obrazów Paprockiego bierze się również stąd, że twórca dąży do ograniczenia koloru. Artysta dokonując powolnej i zamierzonej redukcji gamy kolorów koncentruje się na badaniu przyczynowości i związków pomiędzy kolorem, a przestrzenią. Subtelność w operowaniu kolorem i sterylność obrazów Paprockiego zostają zrównoważone przez rozbudowaną materię obrazu."

 
Grażyna Śliwińska, Kraków, listopad 2002 r. [źródło: materiały artysty]

NIEDOSTĘPNE OBRAZY RYHA PAPROCKIEGO

Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»