PAPROCKI Ryho

 

Ryho Paprocki urodził się w 1963 roku. W latach 1983-1989 studiował architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1989 podjął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Juliusza Joniaka oraz w pracowni malarstwa ściennego prof. Józefa Ząbkowskiego. W latach 1993-2002 był wykładowcą rysunku odręcznego w Studiu Rysunku w Krakowie. Od 2005 roku jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Ogrody Sztuki w Krakowie skupiającego artystów różnych dziedzin sztuki oraz ludzi związanych z kulturą. W grudniu 2007 roku założył wspólnie z Ewą Sadowską, Iwoną Grdeń-Korzeniowską i Piotrem Korzeniowskim nieformalną grupę artystyczną: PI_ER. "Ryho" Paprocki, jest artystą wszechstronnym, tworzy w różnych technikach: malarstwo olejne, rysunek, rzeźba ("Rytm"), grafika: sgraffito ("Hic et ubique", "Linearis", "Vis animi") ale również tworzy instalacje ("Święto ogrodów" "Papirus"). Artysta specjalizuje się w malarstwie iluzjonistycznym, które tworzone są w przestrzeni (2011 Malowidło 3D „MOC ŻYWIOŁÓW” na koronie zapory wodnej w Niedzicy). Obecnie malarz tworzy malowidło w ramach projektu "The UnderGlass - live street-art projekt" w Centrum Dziedzictwa Szła w Krośnie. Grafitti ma dotyczyć hutnictwa szkła i będzie przedstawiać podziemne piętro budynku (poziom "minus 5"). Tworzenie malowidła ma potrwać dwa miesiące (grudzień 2012 - luty 2013) postępy w pracy artysty można obserwować na żywo na stronie projektu - "The UnderGlass - live street-art projekt".

 

ARTYSTA O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI


O abstrakcji

(...)sztuka abstrakcyjna jest bezwzględnym i nowym artefaktem nie mającymnic wspólnego z czymkolwiek, co istnieje i co można zobaczyć. To nowyfragment świata stworzony już nie przez Boga, lecz przez artystę.Abstrakcja na podobieństwo muzyki symfonicznej wprowadza odbiorcę wstan wyciszenia i kontemplacji(...)

 
Ryho Paprocki, Ojców, kwiecień 2004 r.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY


Grażyna Śliwińska Malarstwo Ryha Paprockiego

 
"Malarstwo Paprockiego cechuje niespotykany indywidualizm wypracowany na drodze eksperymentu i długoletnich poszukiwań artysty. Znaczący wpływ na twórczość Paprockiego wywarły zarówno studia architektury jak i malarstwa oraz wzajemne przenikanie się tych kierunków. Otworzyły one nowy obszar eksperymentowania artysty z obrazem koncentrujący się na ekspresyjnym zestawieniu kształtu, linii, koloru i struktury obrazu. Swoiste znaczenie w malarstwie Paprockiego odgrywają znaki i symbole podstawowe, nazywane przez niego „archetypami”. Archetypami akceptowanymi przez Paprockiego są: trójkąt, kwadrat (prostokąt) i koło. Sięgając po te elementy artysta porządkuje je najpierw koncepcyjnie w odniesieniu do określonych struktur geometryczno – matematycznych na zasadzie swoistego, znanego jedynie autorowi alfabetu. Istotnym dla artysty staje się rozdysponowanie i uporządkowanie tych znaków w oparciu o tło obrazu oraz wybór kluczowego miejsca dla elementu zasadniczego w stosunku do całej reszty. Na obrazach Paprockiego pojawiają się z reguły trzy archetypy (elementy), artysta bowiem uważa, że dwa nie wystarczają do zbudowania architektonicznej formy, a wręcz proszą się o ten trzeci. Rytm w sensie architektonicznym wymaga trzech elementów. W sensie matematycznym odpowiada to ciągowi, który również definiowane są przez trzy wyrazy. Uporządkowany przez artystę zbiór i multiplikacja tychże elementów w różnych skalach i konfiguracjach sprawia, że na obrazach pojawia się „rytm” bezpośrednio odwołujący się do emocji widza. Te zwielokrotnione podziały rytmiczne, pozornie tkwiące w ukryciu i niezauważalne na pierwszy rzut oka wypełniają cały obraz i budują niewiarygodną strukturę działającą w sposób nieograniczony na wyobraźnię każdego odbiorcy. Paprocki dokonuje niebywałego i perfekcyjnego zestawienia emocjonalnego stanu swojego umysłu oraz wyważonej koncepcji malarstwa intelektualnego i intelektualnych przemyśleń. Stąd też ascetyczne prace artysty są tak pełne swoistego, wewnętrznego życia. Ascetyzm obrazów Paprockiego bierze się również stąd, że twórca dąży do ograniczenia koloru. Artysta dokonując powolnej i zamierzonej redukcji gamy kolorów koncentruje się na badaniu przyczynowości i związków pomiędzy kolorem, a przestrzenią. Subtelność w operowaniu kolorem i sterylność obrazów Paprockiego zostają zrównoważone przez rozbudowaną materię obrazu. Wykorzystanie struktury samej materii przetwarza się na grubość Jego prac. Nie ma obrazu, który by nie posiadał złożonej strukturalności, wpływającej na pojawienie się mini reliefów. W niektórych nadanie elementu strukturalnego doprowadziło do stworzenia prac wzbogaconych o czynnik ruchu. Malarstwo swoje artysta określa jako abstrakcjonizm strukturalny lub strukturalizm. Na Paprockiego działa samo wyobrażenie tej materii, stąd też szkice, które wcześniej wykonuje są jedynie próbą określenia jego stanu umysłu, zdefiniowania tematu oraz zarysu projektu kompozycji obrazu w dłuższym przedziale czasowym. Nie oznacza to jednak, że artysta w kolejnych etapach procesu twórczego pozwala sobie na dowolność i przypadkowość. Paprocki potrafi na podstawie ogólnego szkicu przewidzieć końcowy efekt, jest bowiem twórcą niezwykle zdyscyplinowanym i konsekwentnie zorientowanym na finalny produkt swojej pracy. W obrazach artysty można zauważyć dwie tendencje kompozycyjne; pierwsza to taka, aby skupić całą kompozycję i energię do wewnątrz – nazwana przez autora „impresyjną”, – druga – nazwana przez autora „ekspresyjną”, która atakując otoczenie i przestrzeń na zewnątrz niejako wyprowadza formę poza ramy obrazu. Wybieganie poza formalny gest twórczy jest odpowiedzią artysty na potrzebę wypełniania coraz to większej przestrzeni operacyjnej."

 
Grażyna Śliwińska, Kraków, listopad 2002 r. [źródło: materiały artysty]

 

Poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
Obrazy Ryha Paprockiego niedostępne
niedostępne

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt