KUZKO Kamil

KUZKO Kamil BIO

Tytuł:

Dziewczyna z parasolką (2013)

Technika:olej, akryl, płótno
Wymiary:130 x 100 cm
Uwagi:Praca brała udział w wystawie w naszej Galerii:
Kamil Kuzko - KONTROLA
(4-18.04.2014 r.)


Opis pracy:
Człowiek oraz jego metafizyka to treść malarstwa Kamila Kuzko. Artysta urodził się w 1981 roku w Lublinie. Ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Bednarskiego. W obrazach artysty można odnaleźć odniesienia do malarstwa Andrzeja Wróblewskiego czy Jerzego Nowosielskiego. Dziś przyjrzyjmy się pracy pt. "Dziewczyna z parasolką". Obraz powstał w 2013 roku. Artysta wykorzystał w nim surowe płótno, które widać w tle. Praca przedstawia kobietę trzymającą w dłoni parasolkę, która chroni ją przed ścianą deszczu. Postać została pozbawiona twarzy. Niezwykle tajemnicza jest czerwona kropla na jej czole.(AS)
niedostepny

KAMIL KUZKO - NOTA BIOGRAFICZNA

kamil kuzko

Kamil Kuzko urodził się w 1981 roku w Lublinie. W 2002 roku rozpoczął studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2008 roku obronił dyplom z malarstwa. W tym samym roku rozpoczął staż asystencki w ramach środowiskowych studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni rysunku prof. Marka Szymańskiego. W 2012 roku obronił tytuł doktora na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Aktualnie pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Piotra Korzeniowskiego. Od 2012 roku artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Fundacji Transporter Kultury.

Twórczość Kamila Kuzko

Kamil Kuzko tworzy rysunek, malarstwo sztalugowe i malarstwo ścienne. Artysta zajmuje się również instalacją artystyczną.

Twórczość artysty oscyluje wokół realistycznego malarstwa figuratywnego, w centrum którego znajduje się człowiek. Niekiedy do swoich kompozycji w surrealistyczny sposób wykorzystuje jedynie poszczególne części ludzkiego ciała. Artysta niekiedy tworzy prace nawiązujące do abstrakcji geometrycznej i konstruktywizmu.

Kamil Kuzko tworzy przede wszystkim w technice olejnej, malując na szarym płótnie lub drewnianych płytach. W swoich obrazach często pozostawia niezamalowane partie, ukazując naturalny kolor i fakturę podłoża malarskiego. Kamil Kuzko maluje dużymi, płaskimi plamami barw, jednak przy zachowaniu linearnego charakteru ukazywanych form. W twórczości artysty zauważalne są inspiracje czerpiące ze sztuki komiksu.

Od połowy lat 90. artysta jest związany z nowojorskim nurtem graffiti w Polsce. Wiele z murali autorstwa Kamila Kuzko znajduje się w Krakowie (m. in. mural na ścianie bloku na Kurdwanowie przy ul. Storczykowej 4, "Exit" blisko Dworca Głównego, mural przedstawiający historię Stanisława Marusarza na dziedzińcu aresztu przy ul. Montelupich 7). Malarz tworzy także w technice sgraffita.

Dodatkowo malarz zajmuje się działalnością balansującą na granicy poziomu praktyki i teorii, rozmyślając np. nad pojęciem obrazu w znaczeniu pozamalarskim. Wyrazem próby rozwiązania tego typu problemu była m.in. instalacja site-specific "Obraz" prezentowana w krakowskiej galerii Baszta (2018).

 

WYBRANE WYSTAWY:

 

 wystawa Kamila Kuzko2014 - "Kontrola", Galeria Sztuki ATTIS, Kraków;
2013 - "Horyzont wolności", Elektrownia. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom;
2013 - "Betreten vervboten?!", Norymberga; "Skąd? Dokąd?", Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków;
2012 - "Podróżowanie", Galeria Panorama, Tomaszowice;
2012 - "Nachbarn/Neighbors", Klosterbrauerei Weissenohe, Weissenohe (Niemcy);
2012 - "No Budget Show 4", MOCAK, Kraków; "Absolwenci", Galeria Zajezdnia, Lublin;
2012 - "Identity – międzynarodowy projekt artystyczny", Dworzec Towarowy, Kraków;
2012 - "Stroke – Urban Art Fair", Galerie Artelier, Monachium;
2012 - Dyplom – początek drogi, Pałac Sztuki, Kraków;
2011 - "Markieter Ort – Miejsce Naznaczone", Internationale Zeitgenossische Kunstausstellung, Zentrifuge auf AEG, Norymberga;
2011 - "Interpretacje", Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków;
2011 - "Graffiti vs. Street art", Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin;
2010 - "Zero", Galeria Lipowa 13, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin;
2010 - "No Budget Show 2", Warsztaty Kultury, Lublin;
2010 - "Miejsce naznaczone – Markieter Ort", Dworzec Towarowy, Kraków;
2009 - "II Ogólnopolskie Triennale Granice Rysunku", Galeria Miejska ZSP, Rzeszów;
2009 - "Mistrz i Uczniowie. Pracownia Profesora Grzegorza Bednarskiego", Galeria Pod-Nad, Tarnowskie Góry;
2009 - "Promocje 2009. 19 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych", Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica;
2009 - "Samsung art master", wystawa pokonkursowa, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa;
2009 - "II Ogólnopolskie Triennale Granice Rysunku", Galeria ASP w PWST, Kraków.

 


Kamil Kuzko - KONTROLA

Codziennie dokonujemy rewizji naszego wizerunku. Monitorujemy nasze ciało, ubiór, tworząc żywy autoportret. Kontrola nad tym jak widzą nas inni, wywołuje poczucie bezpieczeństwa. Analiza wizerunku stanowi temat prac Kamila Kuzko. Artysta ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni rysunku prof. Marka Szymańskiego. Obecnie pracuje jako asystent w pracowni prof. Piotra Korzeniowskiego na macierzystej uczelni. Twórczość Kamila Kuzko łączy syntetyczne traktowanie postaci z geometryzacją kompozycji. W pracach artysty można odnaleźć odniesienia do malarstwa Andrzeja Wróblewskiego czy Jerzego Nowosielskiego. Charakter malarstwa artysty wiąże się z tworzonymi przez niego od połowy lat 90. muralami, których swoisty monumentalizm oraz kształtowanie konturem, pojawiają się na płótnach. Ściany podobnie jak obrazy, stają się scenami dla przedstawianych postaci. To człowiek oraz jego metafizyka stanowi główną treść sztuki Kamila Kuzko. Na wystawie pojawią się najnowsze obrazy artysty, dotąd nieprezentowane. Powstałe na przestrzeni ostatniego roku, tworzą cykl prac, których cechą wspólną jest wykorzystanie surowego płótna. Tytułowa kontrola zostaje przełożona na formę i treść obrazów. Postaci wyabstrahowane z geometrycznego tła pozbawione są twarzy. Ich atrybuty tworzą zaszyfrowaną w symbolach historię. Mężczyzna z obrazu „Trener” kontrolując czas, trzyma w rękach piłkę z tarczą zegarową. W pracy przewodniej wystawy – „Autoportret ze sztalugą w tle”, postać artysty została poddana wszechogarniającej cenzurze jaką może doświadczyć człowiek - kontroli wszystkich zmysłów. Malarstwo Kamila Kuzko jest wieloznaczne i symboliczne. Jego obrazy należy czytać powoli, analizując każdy element. Zapraszam na wystawę.

 
Agnieszka Julia Dudek

 

W pracowni artysty:

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY

 Grzegorz Bednarski o malarstwie Kamila Kuzko:

"Sztuka Kamila Kuzki jest jednorodna wyrazowo i choć ta powściągliwość podskórnie żyje dynamicznym, realnym życiem, to jednak przede wszystkim mamy tu do czynienia z syntezą, w której urzeczywistnia się pierwiastek intelektualny ze zmysłowym lub mimesis. Trzeba jednak zaznaczyć, że Kuzko odrzuca imitacje ponieważ prowadzi grę przede wszystkim z formą i szczególnie tam się to uwidocznia, gdzie mamy do czynienia z rodowodem postkubistycznym tej sztuki."


Grzegorz Bednarski, Skąd? Dokąd?, "Wiadomości ASP", kwiecień 2013, s. 102.


Tekst w katalogu wystawy „Interpretacje” Kamil Kuzko

Kilkuletni, samodzielny dorobek twórczy Kamila Kuzko jest znaczący i wyróżniający się dużą indywidualnością. Kamil Kuzko jest malarzem wszechstronnym, nie stroniącym od różnorakich gatunków i dyscyplin, choć podstawową dyscypliną, która go najbardziej zajmuje, jest malarstwo. Graffiti jak i street art, które również uprawia z powodzeniem – będąc jednym z artystów wyróżniającym się w tym gatunku – jest pochodną jego zainteresowań wywodzących się z malarstwa i tradycji jaką to malarstwo za sobą niesie. Lapidarność i prostota języka malarskiego Kamila Kuzko związana jest w sposób oczywisty z zainteresowaniem malarstwem ściennym (graffitii), jak i jego narzucająca się graficznością, będącą najlepszym sposobem i środkiem do wyrażenia treści, do których malarstwo to aspiruje.


Każdy obraz Kamila Kuzko, nawet najbardziej banalna martwa natura jest tematem – jest on we wszystkich obrazach nadrzędny. Jednak żeby taki był, musi być jasno i klarownie przedstawiony, bo pretendują te obrazy do monumentalności. Nawet najwcześniejsze obrazy realistyczne inspirowane foto-artem posiadają taką dyspozycję, gdzie układy kompozycyjne ułożone najczęściej z pionów i poziomów sprzyjają takiemu odbiorowi i ta cecha zdaję się być charakterystyczna w twórczości Kamila Kuzko, choć nie jest jedyną wyróżniającą te obrazy. Nie byłyby te obrazy tym czym są, gdyby nie doświadczenie malarskie graffiti. Drugą cechą wyróżniającą to malarstwo jest rysunek, świadomie doprowadzony do syntezy, nie tracący obiektywnej formy przedstawieniowej. Natomiast kolor jest subiektywny, zdaje się być podporządkowany graficzności, jak i tematowi.

Wszystkie sześć obrazów prezentowanych na wystawie Interpretacje posiadają tytuły i tytuły tych obrazów łączą się nierozerwalnie z tematem. Taka jest logika zamierzenia i pomysłu, na który decyduje się młody malarz. Jednak żaden z przedstawionych obrazów nie jest scenką rodzajową, ponieważ są to plastyczne interpretacje, będące zarazem ideogramem – graficzną ideą, bardziej graficzną niż sensualną, ponieważ kolor, materia i faktura tych obrazów strukturalnie lapidarność rysunku wzmacnia. Taki kolor, raczej traktowany powściągliwie, jest semantyczny czy symboliczny ponieważ bardziej znaczy niż ewokuje malarską materialnością światła. Jest to malarstwo napięte poprzez formę i przez nią zdyscyplinowane, gdzie forma szablonowa czy plakatowa buduje wyraz i ekspresję i tak jednoznacznie komunikuje nas z tematem.

Są to obrazy niepozbawione egzystencjalnego, tajemniczego nastroju jak w obrazie „Plan” czy obrazie „Przyjazdy/Odjazdy”. Natomiast obraz „Kasa” jest obrazem bardziej ponurym czy groteskowym, trochę taka jak sekwencja z filmu animowanego. Jest to obraz zastygły w swojej hieratyczności, gdzie podświadomie czekamy na sekwencje następną – czekamy na poruszenie i akcje.

Wszystkie sześć obrazów to niezwykle precyzyjny zestaw artystycznych zamierzeń, jakie w ostatnim czasie zajmują młodego artystę. Nie czas i miejsce na zajęcie się głębszą analizą kilkuletniego, bogatego dorobku twórczego malarza, ale jedno możemy powiedzieć, że w osobie pana Kamila Kuzko widzę interesującego artystę, którego los obdarzy możliwością realizacji jego wielkich twórczych planów na różnych polach artystycznej działalności, czego mu z całego serca życzę.

Prof. Grzegorz Bednarski

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

Kamil Kuzko niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»