WYJADŁOWSKI Erwin

WYJADŁOWSKI Erwin
WYJADŁOWSKI ErwinWYJADŁOWSKI ErwinWYJADŁOWSKI Erwin
Tytuł:

Bez tytułu I (2014)

Technika:olej, płótno
Wymiary:140 x 180 cm
Uwagi:
Obraz brał udział w wystawie Erwin Wyjadłowski - SYNCHRONIZACJA (24.04-9.05.2015 r.)
Opis pracy:
Erwin Wyjadłowski jest malarzem anonimowych ludzi, traktowanych jak podzespoły ideologicznej machiny. Jego malarstwo jest kontrastowe, realizm łączy z abstrakcją, indywidualizm jednostki z jej zatraceniem w grupie. Te wszystkie cechy widzimy w opisywanym obrazie. Maszerujący tłum postaci zlewa się w jednolitą masę. Rozmycie kształtów powoduje ich odrealnienie. Sam artysta tak mówi o swoich obrazach: "Ci którzy tam są, ci którzy ćwiczą i maszerują w defiladach, są nośnikiem określonych wartości. Zbiorowa afirmacja, szaleństwo, ekstaza... ze strachu, obowiązku, miłości...?" AS)
zapytaj o cenę

ERWIN WYJADŁOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

erwin wyjadlowski

Erwin Wyjadłowski urodził się w 1980 roku w Proszowicach. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego oraz prof. Leszka Misiaka. Dyplom obronił w 2012 roku. Obecnie kontynuuje naukę na macierzystej uczelni jako student środowiskowych studiów doktoranckich.

Artysta uprawia przede wszystkim sztalugowe malarstwo olejne. W swoich pracach skupia się na postaci człowieka. Wykorzystuje zarówno zawężone, monochromatyczne palety barw, jak i zestawienia szerokiej gamy kolorów.
W twórczości Erwina Wyjadłowskiego można wyróżnić dwa wiodące kierunki: balansujące na granicy abstrakcji, mozaikowe obrazy o bardzo rytmicznych, uporządkowanych kompozycjach, budowanych zazwyczaj z syntetyzowanych sylwetek ludzkich oraz dynamiczne prace figuralne, inspirowane filmami dokumentalnymi traktującymi o zmianach oblicza świata, nauki i ludzi.
Źródłem pierwszego, głównego nurtu sztuki artysty jest rygor i podporządkowana dyscyplinie, zsynchronizowana określona zbiorowość ludzka. Malarz multiplikuje jednostkę tworząc ostatecznie pewien deseń, dekoracyjną mozaikę, z której uderza bierność i poddanie się pozbawionego indywidualności tłumu.
Drugi kierunek sztuki Erwina Wyjadłowskiego stanowi próbę uchwycenia pędu świata, cywilizacji i mechanizacji, poprzez który malarz pragnie ukazać jak zmienia się człowiek, jakie miejsce zajmuje i jak właściwie rysuje się jego rola.

We wszystkich swoich pracach Erwin Wyjadłowski inspiruje się kadrami ze sportowych wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym, np. Spartakiadami w ZSRR czy północnokoreańskimi The Grand Mass Gymnastic i festiwalami Arirang. Malarz poprzez swoją sztukę zadaje trudne pytania o istnienie wolności, politykę siły i rygoru, o jednostkę i zbiorowość, o prawdę i pozorny ład społeczeństwa.

 Tekst towarzyszący wystawie
Erwin Wyjadłowski - Synchronizacja

"Synchroniczne widowiska jako wyraz ideologii, stanowią główne natchnienie Erwina Wyjadłowskiego. Występujących w nich ludzi, artysta pojmuje jako zunifikowane podzespoły działające na impuls, którym jest wspólna doktryna." [pełny tekst kuratorski]

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

 

Wystawa Erwina Wyjadłwskiego

 


2015 - "Synchronizacja", Galeria Sztuki ATTIS, Kraków;
2014 - Wystawa malarstwa Erwina Wyjadłowskiego, Galeria Back Door, Katowice;
2014 - „Układ scalony″ - indywidualna wystawa, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków;
2012 - „Przed upadkiem″ - wystawa indywidualna, Galeria Łącznik, Kraków;

 

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

 
2014 - 10. Inspiracje „Xtreme” 13 Muz, Szczecin;
2013 - Biennale sztuki młodych „Rybie Oko” Ustka, Słupsk;
2012 - „Promocje” - wystawa pokonkursowa, Legnica; „Świeża krew” - wystawa pokonkursowa, Wrocław;
2012 - „Dyplom 2012″ - wystawa prac dyplomowych, Kraków;
2012 - „Autoportret w cudzym ciele” - wystawa rysunku, Kraków;
2009 - „Mondo Ex” - warsztaty studentów byłego bloku wschodniego, Acaia, Włochy; 2008 - „Wystawa Malarstwa”, konsulat niemiecki, Kraków;

 

ARTYSTA O SZTUCE

„To, co pojawia się w moich pracach, to właśnie pozorna „tylko historia”, pozorny spokój, inną perspektywę mają mieszkańcy Palestyny, Syrii, Czeczeni czy Ukrainy. Sięgam po motywy, które mogą być odbierane jako retro, zresztą ograniczona często do czerni i bieli gama barwna, sugeruje coś odległego, ale niekoniecznie nieaktualnego. Te prace w moim zamiarze są oderwane od rzeczywistości, od kontekstów, które osadzałyby je w konkretnych okolicznościach, to czyni je uniwersalnymi. Te przedstawienia można zbanalizować, spłaszczyć, sprowadzić do obrazu gry komputerowej. Myślę, że warto podejmować w sztuce tematy, które dotyczą człowieka i mam nadzieję, że moja twórczość nie pozostawia odbiorców obojętnymi, że być może stanowi źródło pytań.”

Źródło: Katalog wystawy Erwina Wyjadłowskiego „...moja jest tylko racja...” w Galerii Stalowa w Warszawie, luty – marzec 2019, s. 6.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

Praca Erwina Wyjadłowskiego niedostępne
Praca Erwina Wyjadłowskiego niedostępne

 

 

niedostępne
x
«
»