WYJADŁOWSKI Erwin

WYJADŁOWSKI Erwin
WYJADŁOWSKI ErwinWYJADŁOWSKI ErwinWYJADŁOWSKI Erwin
Tytuł:

Bez tytułu I (2014)

Technika:olej, płótno
Wymiary:140 x 180 cm
Uwagi:Obraz brał udział w wystawie Erwin Wyjadłowski - SYNCHRONIZACJA (24.04-9.05.2015 r.)
Opis pracy:
Erwin Wyjadłowski jest malarzem anonimowych ludzi, traktowanych jak podzespoły ideologicznej machiny. Jego malarstwo jest kontrastowe, realizm łączy z abstrakcją, indywidualizm jednostki z jej zatraceniem w grupie. Te wszystkie cechy widzimy w opisywanym obrazie. Maszerujący tłum postaci zlewa się w jednolitą masę. Rozmycie kształtów powoduje ich odrealnienie. Sam artysta tak mówi o swoich obrazach: "Ci którzy tam są, ci którzy ćwiczą i maszerują w defiladach, są nośnikiem określonych wartości. Zbiorowa afirmacja, szaleństwo, ekstaza... ze strachu, obowiązku, miłości...?" AS)
zapytaj o cenę

ERWIN WYJADŁOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

erwin wyjadlowski

Erwin Wyjadłowski urodził się w 1980 roku w Proszowicach. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego oraz prof. Leszka Misiaka, gdzie w 2012 roku obronił dyplom. W 2020 roku artysta uzyskał stopień doktora pod kierunkiem dr hab. Rafała Borcza.

Twórczość Erwina Wyjadłowskiego


Artysta tworzy głównie olejne malarstwo sztalugowe. W swoich obrazach skupia się na postaci człowieka.


W malarstwie Erwina Wyjadłowskiego są zauważalne dwie tendencje. Pierwsza z nich jest na granicy abstrakcji i przedstawia syntetyzowane ludzkie sylwetki. Artysta w tych pracach multiplikuje jednostkę tworząc ostatecznie pewien abstrakcyjny motyw. Na drugi nurt składają się dynamiczne prace figuralne. Te prace z kolei stanowią próbę uchwycenia pędu świata, cywilizacji i mechanizacji.


Erwin Wyjadłowski czerpie inspiracje z kadrów ze sportowych wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym. Artysta poprzez swoje prace zadaje pytania dotyczące wolności, polityki siły i rygoru, jednostkowości człowieka i ładu społecznego.

Tekst towarzyszący wystawie "Erwin Wyjadłowski - Synchronizacja"

"Jak przyznaje artysta, skojarzenie synchronicznych ćwiczeń z obwodem elektrycznym lub układem scalonym pojawiło się naturalnie. Na obrazach widzimy nałożone maski siatek i wykresów, które można odnieść do kompozycji, ludzie występują w nich jako połączenia elektryczne, natomiast źródłem prądu jest idea. Erwin Wyjadłowski jest malarzem anonimowych ludzi, traktowanych jak podzespoły ideologicznej machiny. Jego malarstwo jest kontrastowe, realizm łączy się w nich z abstrakcją, natomiast indywidualizm jednostki z jej zatraceniem w grupie rządzonej przez doktrynę". [pełny tekst kuratorski]

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

Wystawa Erwina Wyjadłwskiego

2015 - "Synchronizacja", Galeria Sztuki ATTIS, Kraków;
2014 - Wystawa malarstwa Erwina Wyjadłowskiego, Galeria Back Door, Katowice;
2014 - "Układ scalony" - indywidualna wystawa, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków;
2012 - "Przed upadkiem" - wystawa indywidualna, Galeria Łącznik, Kraków.

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

2014 - 10. Inspiracje "Xtreme" 13 Muz, Szczecin;
2013 - Biennale sztuki młodych "Rybie Oko" Ustka, Słupsk;
2012 - "Promocje" - wystawa pokonkursowa, Legnica; "Świeża krew" - wystawa pokonkursowa, Wrocław;
2012 - "Dyplom 2012" - wystawa prac dyplomowych, Kraków;
2012 - "Autoportret w cudzym ciele" - wystawa rysunku, Kraków;
2009 - "Mondo Ex" - warsztaty studentów byłego bloku wschodniego, Acaia, Włochy; 2008 - "Wystawa Malarstwa", konsulat niemiecki, Kraków.

ARTYSTA O SZTUCE

"To, co pojawia się w moich pracach, to właśnie pozorna 'tylko historia', pozorny spokój, inną perspektywę mają mieszkańcy Palestyny, Syrii, Czeczeni czy Ukrainy. Sięgam po motywy, które mogą być odbierane jako retro, zresztą ograniczona często do czerni i bieli gama barwna, sugeruje coś odległego, ale niekoniecznie nieaktualnego. Te prace w moim zamiarze są oderwane od rzeczywistości, od kontekstów, które osadzałyby je w konkretnych okolicznościach, to czyni je uniwersalnymi. Te przedstawienia można zbanalizować, spłaszczyć, sprowadzić do obrazu gry komputerowej. Myślę, że warto podejmować w sztuce tematy, które dotyczą człowieka i mam nadzieję, że moja twórczość nie pozostawia odbiorców obojętnymi, że być może stanowi źródło pytań".

Źródło: Katalog wystawy Erwina Wyjadłowskiego „...moja jest tylko racja...” w Galerii Stalowa w Warszawie, luty – marzec 2019, s. 6.

 

Poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

Praca Erwina Wyjadłowskiego niedostępne
Praca Erwina Wyjadłowskiego niedostępne

 

 

niedostępne
x
«
»