DUDEK-DÜRER Andrzej

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

Andrzej Dudek-Dürer urodził się w 1953 roku we Wrocławiu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Jest performerem, artystą sztuki mediów, fotografem, kompozytorem i muzykiem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Podstawą działań performera jest zainteresowanie kulturą Dalekiego Wschodu, zwłaszcza hinduizmem. Andrzej Dudek-Dürer wierzy w reinkarnację, uważa, że jest wcieleniem Albrechta Dürera. Jest artystą radykalnym, który nie rozdziela sztuki od swojego życia.

W 1969 roku artysta odkrył, że jest wcieleniem Albrechta Dürera. Połączył więc swoje nazwisko z nazwiskiem malarza i zaczął się z nim utożsamiać. Andrzej Dudek-Dürer zaczerpnął od renesansowego mistrza m.in. tematykę prac i motywy ikonograficzne. Ponadto Dudek-Dürer wykorzystuje sygnaturę Albrechta Dürera. Również od 1969 roku artysta realizuje life performance Sztuka ButówSztuka SpodniSztuka Andrzeja Dudek-Dürera (żywa rzeźba) w miejscach, w których się pojawia. Artysta od wielu lat nieprzerwanie nosi jedne spodnie i buty, fotografując się w nich w różnym otoczeniu, traktując w ten sposób siebie samego za element sztuki.

Do 1978 roku Andrzej Dudek-Dürer żył w izolacji. W 1979 roku rozpoczął realizację projektów SZTUKI PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Japonii, prezentując performance, wystawy, instalacje, video, a także prowadząc wykłady i warsztaty. Andrzej Dudek-Dürer jest inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowych Projektów Metafizyczno-Telepatycznych.

Od lat 90-tych artysta należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Twórczość Andrzeja Dudek-Dürera

Andrzej Dudek-Dürer zajmuje się m.in. fotografią, performancem, sztuką video, grafiką, malarstwem, rzeźbą, działalnością metafizyczno-telepatyczną, antypoezją oraz innymi formami wypowiedzi.

Prace i działania Andrzeja Dudek-Dürera są powiązane z różnymi systemami filozoficznymi, religijnymi i szamańskimi. Artysta eksperymentuje nad przełożeniem trójwymiarowego świata na płaszczyznę, wykorzystując techniki graficzne oraz fotografię. Fotografia dla artysty ma szczególne znaczenie, ponieważ możliwość przetwarzania rzeczywistości i zwielokrotniania przedstawień, umożliwiła artyście podważenie kwestii realności. Za pomocą fotografii i kolażu Andrzej Dudek-Dürer wyraża swoje emocje, odwołując się przy tym nawet do tematyki religijnej.

Wyróżnienia i wystawy Andrzeja Dudek-Dürera

Andrzej Dudek-Dürer otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury (2002) oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Artysta jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla Kultury Polskiej (2014) oraz Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (2014).

Andrzej Dudek-Dürer jest rozpoznawalny na całym świecie a swoje prace i działania artystyczne prezentował na wielu wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju i zagranicą. Dokumentacje tych wydarzeń znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie.

NIEDOSTĘPNE PRACE ANDRZEJA DUDEK-DÜRERA

niedostępne
niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»