DUDEK-DÜRER Andrzej

DUDEK-DÜRER Andrzej

DUDEK-DÜRER Andrzej BIO

Tytuł:Five Fluxus Bricks II
Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:21 x 29,7 cm, wymiary z oprawą: 23,5 x 32 cm
zapytaj o cenę

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER - NOTA BIOGRAFICZNA

Andrzej Dudek-Dürer urodził się w 1953 roku we Wrocławiu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Jest performerem, artystą sztuki mediów, fotografem, kompozytorem i muzykiem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Fundamentem jego działań jest zainteresowanie kulturą Dalekiego Wschodu, przede wszystkim hinduizmem. Wierzy w reinkarnację, uważa, że jest wcieleniem Albrechta Dürera. Jest artystą radykalnym, stawia znak równości pomiędzy sztuką i życiem. Zajmuje się fotografią, performancem, muzyką, instalacją, video, grafiką, malarstwem, rzeźbą, environment, budową instrumentów metafizycznych, działalnością metafizyczno-telepatyczną, antypoezją oraz innymi formami wypowiedzi.

W 1969 roku artysta odkrył, iż jest wcieleniem wielkiego renesansowego artysty Albrechta Dürera. Połączył więc swoje nazwisko z z nazwiskiem malarza i począł się z nim utożsamiać, zarówno pod względem fizjonomicznym (broda), jak i artystycznym. Andrzej Dudek-Dürer zaczerpnął od mistrza tematykę prac, motywy ikonograficzne oraz wątki biograficzne. Najsilniej artysta przepracował dürerowską ideę autoportretu. Co ciekawe, Dudek-Dürer wykorzystuje nawet sygnaturę Albrechta Dürera.
Od tego samego roku roku artysta realizuje life performance Sztuka Butów – Sztuka Spodni – Sztuka Andrzeja Dudek-Dürera (żywa rzeźba) w miejscach, w których się pojawia. Artysta od wielu lat nieprzerwanie nosi jedne spodnie i buty, fotografując się w nich w różnym otoczeniu. Uważa on bowiem samego siebie za figurę, element sztuki.

Do roku 1978 Andrzej Dudek-Dürer żył w izolacji. W 1979 roku rozpoczął realizację projektów SZTUKI PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii, prezentując performance, wystawy, instalacje, video, a także prowadząc wykłady i warsztaty. Jest inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowych Projektów Metafizyczno-Telepatycznych.

Prace i działania Andrzeja Dudek-Dürera odwołują się do systemów filozoficznych, religijnych i szamańskich. Artysta bada możliwości przekładania trójwymiarowego świata na płaszczyznę, wykorzystując zazwyczaj techniki graficzne oraz fotografię. Ta druga ma w życiu i twórczości performera szczególne znaczenie. Praktyka fotografii łączy się z problemem przetwarzania rzeczywistości i zwielokrotniania wizerunków, co pozwoliło artyście na manipulację obrazem i podważenie kwestii realności. Dudek-Dürer przez fotografię i kolaż wyraża również swoje emocje, odwołując się nawet to tematyki religijnej (artysta jako Ukrzyżowany).

Od lat 90-tych Andrzej Dudek-Dürer należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Artysta otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury (2002) oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla Kultury Polskiej (2014) oraz Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (2014).

Andrzej Dudek-Dürer jest artystą rozpoznawalnym na całym świecie. Prezentował swoje prace i działania artystyczne na wielu wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju i zagranicą. Dokumentacje tych wydarzeń znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne