Aktualności

Data dodania: 2012-03-30

Jesteśmy w Programie Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje

Program dla kolekcjonerów i posiadaczy dzieł sztuki i zabytków

Autorem projektu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W założeniach programu czytamy:

"Ta inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków, jak i kolekcjonerów, a także Kościołów różnych wyznań, które od wieków gromadzą w świątyniach nierzadko znakomite dzieła sztuki. Opracowany przez nas standard dokumentacji zabytków i dzieł sztuki służy w celu łatwej identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia. Jest to ujednolicony sposób opisu dzieła sztuki czy wytworu kultury materialnej o wartości estetycznej, historycznej, materialnej. Należy zaznaczyć, że system ten nie zastępuje profesjonalnej inwentaryzacji obiektów."

źródło: strona Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznezbiory.eu

powrót do listy aktualności

x
«
»