Aktualności

Data dodania: 2013-03-19

Kamil Kuzko - nowy artysta w Galerii

 

 

 

 

 

 

 
Kamil Kuzko

 Urodził się w 1981 roku w Lublinie. Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni Adama Styki obronił w 2008 roku (praca została wyróżniona nagrodą dziekana). W tym samym roku rozpoczął staż asystencki w ramach środowiskowych studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa Grzegorza Bednarskiego oraz pracowni rysunku Marka Szymańskiego. W 2012 roku obronił tytuł doktora na tejże uczelni. Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Grafiki w pracowni Zbigniewa Cebuli.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych związany jest z nowojorskim nurtem graffiti w Polsce.

"Poprzez zmianę perspektywy, w jakiej doświadczamy czasu, Kamil przenosi widza w inny krąg kulturowy, w sferę innego myślenia o czasie, a w konsekwencji ? w świat innej sztuki. To sztuka Kościoła Wschodniego z jej pełnymi mistycyzmu ikonami i freskami, ale przede wszystkim z opozycyjną - wobec zachodniej, linearnej - koncepcją kolistego pojęcia czasu. Czasu rozumianego nie jako czynnik rozwoju, lecz czasu jako wiecznego trwania. Stąd takie fundamentalne dla tej sztuki kategorie, jak choćby pojęcie wierności tradycji, co na gruncie obrazowania wyraża się m.in. wiernością kanonowi, rozumianą jako zbliżenie się do Absolutu." 

(fragment tekstu kuratorskiego - Robert Kardzis - katalog wystawy Kamil Kuzko "Skąd? Dokąd?")

 

 

kamil kuzko

Kamil Kuzko, Golibroda (2012), olej, płótno, 120 x 70 cm

 

ilona herc

Kamil Kuzko, Przyjazdy/Odjazdy (2011), olej, płótno, 100 x 100 cm

powrót do listy aktualności

x
«
»