GEMZA Stefan

 

STEFAN GEMZA - NOTA BIOGRAFICZNA

Stefan Gemza był artystą działającym w drugiej połowie XX wieku. Posiadał wykształcenie inżynierskie. W swoich obrazach Stefan Gemza przedstawiał przede wszystkim widoki miast, weduty, głównie krakowskie.

 

 

x
«
»