KOCHANOWSKI Roman

Roman Kochanowski urodził się w 1857 roku, zmarł w 1945 roku. Pierwszych lekcji malarstwa udzielał mu Maksymilian Cercha. Następnie kontynuował edukację w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława Łuszczkiewicza i Henryka Grabińskiego. W 1875 roku wyjechał do Wiednia, by kształcić się na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W czasie studiów został odznaczony złotym medalem. W 1881 roku osiadł na stałe w Monachium. Brał udział w licznych wystawach w Berlinie, Monachium, Lwowie,Londynie, Krakowie, Warszawie.

W gronie nabywców jego prac można znaleźć m.in. cesarz Franciszek Józef. Wśród tematów jego prac akwarelowych i olejnych przeważają pejzaże. Ze szczególnym zamiłowaniem przedstawiał krajobrazy z podkrakowskich wsi. Poza malarstwem artysta zajmował się także ilustratorstwem. Jego rysunki były publikowane w „Biesiadzie Literackiej”, „Świecie”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Przeglądzie Literacko-Artystycznym”, „Przeglądzie Polskim” i „Ziarnie”.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt