BREITENWALD Roman

BREITENWALD Roman
BREITENWALD RomanBREITENWALD RomanBREITENWALD Roman
Tytuł:

Wesele krakowskie

Technika:olej, płótno
Wymiary:50 x 69,5 cm
56 x 75,5 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany p.d.: "RBreitenwald"
Cena:3000 zł rezerwuj
BREITENWALD Roman
BREITENWALD RomanBREITENWALD Roman
Tytuł:

Partyzanci

Technika:olej, płótno
Wymiary:50 x 69,5 cm
56 x 75,5 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany p.d.: "RBreitenwald"
Cena:2600 zł rezerwuj

 

ROMAN BREITENWALD

Roman Breitenwald urodził się 1911 roku w Piotrkowie Trybunalskim, zmarł w 1985 roku w Miechowie. Okres I wojny światowej spędził z rodziną na terenie Rosji, następnie przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie ukończył gimnazjum. Jako kontynuację nauki wybrał kierunek artystyczny i rozpoczął studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, uczęszczał tam na zajęcia prowadzone m.in. przez Karola Zyndrama Maszkowskiego oraz Bronisława Bartla. Ostatecznie przeniósł się do Krakowa, by studiować na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Władysława Jarockiego, Teodora Axentowicza i Józefa Mehoffera. Dyplom tej uczelni uzyskał w 1936 roku.
Po ukończeniu studiów Roman Breitenwald wyjechał do Warszawy i obracał się w środowisku Zachęty. Ze stolicy często wyjeżdżał w plener, chętnie przebywał w Daszewie, miejscu zamieszkania swojego wuja i autorytetu, malarza Jana Erazma Kotowskiego, a także w Zarogowie k. Miechowa, gdzie mieszkała siostra Romana Breitenwalda - Janina Rudzka.
Po zakończeniu II wojny światowej Roman Breitenwald przeniósł się na stałe do Miechowa, gdzie podjął pracę pedagoga. W 1945 roku malarz został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

Malarstwo Romana Breitenwalda

Roman Breitenwald był bardzo płodnym artystą, najczęściej malował techniką olejną, ale wykonywał również akwarele, dużo rysował ołówkiem. Do jego ulubionych podłoży malarskich niewątpliwie należy zaliczyć płótno.
W dorobku artystycznym Romana Breitenwalda dominują obrazy o charakterze rodzajowym, malarz podejmował zróżnicowaną tematykę, m.in. świąt i wesel krakowskich oraz wiejskich, pracy na roli, targów, polowań czy kuligów, zawsze umieszczając przedstawiane motywy na tle rodzimych pejzaży, portretowanych w różnych porach roku. Artysta malował również wydarzenia historyczne oraz sceny batalistyczne. W tym miejscu należy wspomnieć, że Roman Breitenwald pozostawał pod silnym wpływem polskich realistów, malarzy wykształconych w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, a przede wszystkim, poza malarstwem wspomnianego już wuja artysty - Jana Kotowskiego, cenił twórczość Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta oraz Juliusza Kossaka. Wpływy sztuki realizmu przełomu XIX i XX wieku wyraźnie wyczuwalne są w obrazach Romana Breitenwalda.
Warto zaznaczyć, że, choć rzadziej, Roman Breitenwald malował również samodzielne pejzaże, a także portrety i studia postaci, niekiedy akty. Przez dorobek artystyczny malarza przewijają się także wątki żydowskie.

 

Roman Breitenwald - wystawy

Swoje obrazy Roman Breitenwald zaczął pokazywać na wystawach już w roku uzyskania dyplomu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, eksponował m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, wystawiał również w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.

 

ARTYKUŁY O ROMANIE BREITENWALDZIE

"Roman Breitenwald obrazował w swej twórczości uroki ziemi miechowskiej, z którą był związany miejscem zamieszkania. Na jego obrazach znalazł odbicie folklor tej ziemi, targi, wesela chłopskie, sanny, powroty z miasta, ekwipaże. W licznych scenach rodzajowych, uzupełnionych swojskim pejzażem, malowanych olejno na płótnie, rzadziej akwarelą, nieodmiennie główną rolę grał koń. Artysta przedstawiał z zamiłowaniem i wielką biegłością zarówno chłopskie szkapy, konie pociągowe, jak i szlachetne rumaki, czasem w stylu Kossakowskim, co zjednywało mu licznych zwolenników."

~ Witold Bieńkowski
[Cyt. za: Roman Breitenwald (1911-1985): malarstwo i rysunek, oprac. K. Olchawa, P. Olchawa, M. Breitenwald, Miechów 2012, s. nn; źródło: "Dziennik Zachodni" 44, 21-22.02.1998.]

 

 

x
«
»