KOMITET PARYSKI

KOMITET PARYSKI (kapiści) grupa powstała w 1923 roku na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzyli ją uczniowie Józefa Pankiewicza: Seweryn Boraczok, Jan Cybis, Józef Czapski, Józef Jarema, Artur Nacht, Tadeusz Potworowski, Jacek Puget, Hanna Rudzka, Zygmunt Waliszewski, Janina Przecławska-Strzałecka, Dorota Berlinerblau-Seydenmanowa, Janusz Strzałecki, Marian Szczyrbuła. Jej celem było na początku zorganizowanie wspólnego wyjazdu artystycznego do Paryża. Pod kierunkiem swojego profesora odbyli tam studia z zakresu nowoczesnej sztuki francuskiej. Zetknęli się z dziełami przedstawicieli najnowszych prądów malarskich: Pierre’a Bonnarda, Maurice’a Utrillo, Paula Cezanne’a, Andre Derain’a i wielu innych. Po powrocie do kraju w 1931 roku tworzyli i wystawiali wspólnie przeistaczając się tym samym w regularną grupę artystyczną. W swojej twórczości propagowali koloryzm (wzrost znaczenia koloru względem warstwy rysunkowej obrazu), dużą wagę przywiązywali do faktury obrazu i komponowania palety barwnej. Grupa wywarła ogromny wpływ na sztukę polską okresu międzywojennego, w tym także na twórczość innych ugrupowań artystycznych: „Zwornik” i „Pryzmat”.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt