HULEWICZ Jerzy

Jerzy Hulewicz urodził się w 1886 roku w Kościankach, zmarł w 1941 r w Warszawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego. Edukację kontynuował na uczelniach artystycznych w Paryżu i Monachium. Był malarzem, grafikiem i pisarzem. W młodości związał się z poznańskim środowiskiem artystów. Czynnie angażował się w jego rozwój: był założycielem poznańskiej filii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, należał do koła Artystów Wielkopolskich. W 1917 roku założył dwutygodnik literacko-artystyczny "Zdrój". Od 1937 roku współpracował z pismami "Kurier Poranny" i "Zwierciadło" jako redaktor działu literackiego. Ponadto wykonywał projekty okładek prasowych oraz ilustracje książkowe, m.in. do tomików Juliusza Słowackiego.

Na jego twórczość, zarówno malarską jak i graficzną, składają się kompozycje przedstawiające fantastyczne krajobrazy i zwierzęta, portrety, akty, pejzaże oraz ekspresjonistyczne prace o tematyce religijnej. Dojrzały styl artysty ukształtował się pod wpływem twórczości niemieckich ugrupowań artystycznych Die Brücke i Der Blaue Reiter.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»