ACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA Irena

ACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA Irena
ACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA IrenaACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA IrenaACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA Irena

ACEDAŃSKA-NOWAKOWSKA Irena BIO

Tytuł:Lwów
Technika:flamaster, karton
Wymiary:38 x 56,5 cm
Uwagi:
zapytaj o cenę

Irena Acedańska-Nowakowska urodziła się w 1906 roku, zmarła w 1983 r. Studiowała na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie. Była uczennicą Kazimierza Sichulskiego i Ludwika Tyrowicza. Szkołę ukończyła w 1932 roku. Do końca wojny artystka była związana z Lwowem. Od 1946 roku artystka mieszkała w Gliwicach. Artystka tworzyła w technice olejnej, akwareli oraz rysunku. W swojej twórczości wykorzystywała również techniki graficzne (drzeworyt, linoryt). Tematem, który inspirował malarkę to architektura miast (m.in.: Lwów, Gliwice, Warszawa, Kraków, Opole).