HOUWALT Ildefons

ILDEFONS HOUWALT

Ildefons Houwalt urodził się w 1910 roku w Mikołajewsku na Syberii, zmarł w 1987 roku w Poznaniu. W latach 1932-1936 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie uczęszczał na zajęcia do pracowni Ludomira Slendzińskiego. Po zakończeniu nauki przez kilka lat zajmował się głównie sztuką użytkową. Należał w tym czasie do Spółdzielni Pracy Artystów Wileńskich.
Brał czynny udział w II wojnie światowej, był kawalerzystą w armii gen. Franciszka Kleeberga.
W 1941 powrócił na pewien czas do Wilna, a w 1945 roku przeniósł się na stałe do Poznania i skupił się na własnej twórczości. Jednym z epizodów w życiu Ildefonsa Houwalta była aktywność artystyczna związana z grupą 4F + R, którą malarz współtworzył wraz z Alfredem Lenicą i Feliksem Marią Nowowiejskim. Ildefons Houwalt wystawił swoje prace z grupą jednak tylko raz – 1948 roku, a następnie ją opuścił.
Malarz trudnił się również ilustracją, w latach 1950-1960 pracował jako ilustrator „Gazety Poznańskiej”.
Lata 70. XX wieku były okresem sukcesu dla Ildefonsa Houwalta, gdyż właściwie dopiero wtedy jego twórczość została zauważona przez współczesną krytykę. W 1971 roku malarz został odznaczony Nagrodą Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Do dzisiaj artysta jest uznawany za jednego z czołowych przedstawicieli nurtu sztuki fantastycznej w Polsce.

Ildefons Houwalt zajmował się malarstwem i rysunkiem. W swojej sztuce najczęściej przedstawiał pejzaże oraz sceny figuralne, często fantastyczne, zbliżające się do nurtu surrealizmu, od którego jednak sam artysta się odżegnywał. Eksperymentował z technikami malarskimi, używał różnych farb – tempery, gwaszu, oleju, posługiwał się też m.in. dekalkomanią, co zaowocowało wykształceniem się indywidualnego, nieco groteskowego w charakterystyce stylu artysty.

Artysta wystawiał swoje prace na wielu wystawach, m.in. w Wilnie, Poznaniu, Szczecinie czy Warszawie. W 1977 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu miała miejsce monograficzna wystawa retrospektywna prac Ildefonsa Houwalta. Większość jego dorobku artystycznego z wczesnego okresu twórczości została zniszczona w czasie II wojny światowej.

 

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE OBRAZY ILDEFONSA HOUWALTA

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»