GERLACH Eugeniusz

GERLACH Eugeniusz BIO

Tytuł:

Kościół św. Andrzeja w Krakowie

Technika:olej, płyta
Wymiary:64 x 44 cm
Uwagi:
sygnowany l.d.: “E. Gerlach”
niedostepny

EUGENIUSZ GERLACH

eugeniusz gerlach

Eugeniusz Gerlach urodził się w roku 1941 w Bieniawie koło Tarnopola (na Kresach Wschodnich). Na ziemie odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa).
W latach 1955-1960 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, następnie, w latach 1960-1966, studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana.
Studia ukończył dyplomem z wyróżnieniem. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.

Od roku 1966 Eugeniusz Gerlach jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Malarz dwukrotnie został laureatem Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Eugeniusz Gerlach jest artystą związanym z Krakowem. Tutaj mieszka i pracuje. W dorobku artystycznym malarza odnaleźć można zbliżone do realizmu, ale raczej syntetycznie traktowane widoki charakterystycznych miejsc Krakowa.

Właściwe dla zindywidualizowanej twórczości obrazy artysty charakteryzują się spontanicznym podejściem do kompozycji oraz wykorzystywaniem abstrakcyjnych form na pograniczu informelu oraz kubizmu, które świadczą o szerokich zainteresowaniach malarza.
Styl Eugeniusza Gerlacha zakorzeniony jest głęboko w poszukiwaniach artystycznych europejskiej i polskiej awangardy z pierwszych dekad XX wieku. Twórczość artysty zdaje się łączyć kapistyczną problematykę mocy wyrazu barwy z formistycznym zagadnieniem wagi konstrukcji. Malarz w swoich dziełach operuje dwoma środkami wyrazu: wyraźną linią i płaską plamą barwną, podejmując bardzo klasyczne tematy, takie jak pejzaż, akt, martwa natura czy sceny rodzajowe, ukazane zazwyczaj w momencie kulminacji napięcia. Gerlach nie traci więc kontaktu z figuracją, kształtuje jednak kompozycje w nowoczesny, charakterystyczny dla artysty, "witrażowy" sposób.
Malarstwo artysty jest rytmiczne, bardzo emocjonalne, co koreluje jego dzieła dodatkowo ze współczesnymi tendencjami ekspresjonistycznymi.
W odbiorze prac Eugeniusza Gerlacha niezwykle ważne są ich autorskie tytuły, które dopełniają dzieła, uzupełniają niedopowiedzenia obrazów, pozwalając na działanie wyobraźni widza.

Eugeniusz Gerlach w swoim dorobku ma ponad 70 wystaw indywidualnych oraz udział w ok. 80 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obrazy artysty znajdują się w wielu muzeach i instytucjach kultury, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

Eugeniusz Gerlach jest również autorem książki Ekspresja koloru, wydanej w Warszawie, w 2017 roku.

 

WYBRANE WYSTAWY EUGENIUSZA GERLACHA

2015 - Alchemia koloru, Galeria PRYZMAT, Kraków;
2015 - Muzyczność sztuki, Galeria PANORAMA,
2015 - Dwór w Tomaszowicach Muzyczne inspiracje, Centrum Kultury ZAMEK,
2015 - Galeria PROFIL, Poznań;
2015 - Otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej POD 2 BASZTAMI, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik;
2014 - Wystawa indywidualna malarstwa - GEOMETRIA I EKSPRESJA KOLORU, Pałac pod Baranami, Kraków;
2014 - Wystaw indywidualna malarstwa - LINIA I KOLOR - Galeria OG ZPAP - Gdańsk;
2013 - Wystawa indywidualna malarstwa, Galeria ALTUS, Katowice;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - SPORT W SZTUCE, Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskich;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - ZMYSŁY SZTUKI - spotkanie XII, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo", Galeria "Na Piętrze", ZPAP Łódź;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo" - TPSP Kraków, Górny Pałac Sztuki;
2011 - Wystawa "Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego", Kraków;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Sport w malarstwie" - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
2009 - Nowohucki Salon Sztuki - Galeria "NCK";
2006 - Wystawa indywidualna malarstwa - Galeria "Kocioł Artystyczny", Kraków;
2004 - Wystawa malarstwa krakowskiego "Salon Zimowy", Galeria "Centrum", Kraków;
1985 - Wystawa "Krakowscy Malarze i Graficy" - BWA Kraków;
1977 - Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego "Wyspiańskiemu w Hołdzie", Pałac Sztuki, Kraków;
1976 - Ogólnopolska wystawa konkursowa "Sport w Sztuce", BWA Katowice;
1973 - X Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień", BWA Bielsko-Biała;
1969 - Wystawy malarstwa Krakowskiego Okręgu ZPAP - Bytom, Opole, Zielona Góra;
1967 - Wystawa Malarstwa Współczesnego, Kraków.

 

ARTYKUŁY O EUGENIUSZU GERLACHU

Stanisław Tabisz, Meandry splątanych linii. O malarstwie Eugeniusza Gerlacha:

"Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta uległ fascynacji zniewalającym językiem współczesności, który, trzeba przyznać, z dzisiejszej perspektywy jest już wyraźnie określony i zdefiniowany. (...) Na płótnach Eugeniusza Gerlacha prowadzona jest jakaś gra, intryga wyższej artystycznej kategorii."

~ Stanisław Tabisz, Kraków, 27-28 listopada 2011 r., Katalog Eugeniusz Gerlach Malarstwo, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 2012.

 


Jolanta Antecka, Pomiędzy linią a kolorem:

"Linia i kolor – podstawowe środki malarskie – bywają u Gerlacha podnoszone do rangi tytułu wystawy, co może oznaczać, że artysta podrzuca nam trop, że chce zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią w jego obrazach. A jest to rola szczególna.

Picasso powiedział, że „tylko linia nie jest naśladownictwem”. Eugeniusz Gerlach, mądrzejszy o doświadczenia kubistów, konstruktywistów, o cały wiek XX przefiltrowany przez własną osobowość, wie co można zrobić z linią w obrazie, jak operować nią, by podkreślić konstrukcję formy, jak rytmizować i dynamizować. No i jak zespolić ją równoprawnie z kolorem. W tę wiedzę wyposażyła go krakowska Akademia; uczeń Wacława Taranczewskiego wiedział jak równolegle działać linią i płaszczyzną barwną już wówczas gdy malował obrazy na dyplom. A potem były własne doświadczenia, przemyślenia, działania: pół wieku mniej więcej. Można powiedzieć, że Eugeniusz Gerlach jest cierpliwym, skutecznym trenerem linii i magiem koloru."


~ Jolanta Antecka, Kraków 2015 [źródło: materiały artysty]

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»