Bon prezentowy

Bon prezentowy

Bon prezentowy BIO

Tytuł:Bon podarunkowy - 10000 zł
Technika:
Wymiary:21 x 29 cm
Uwagi:
Cena:10000,00 zł rezerwuj
Bon prezentowy

Bon prezentowy BIO

Tytuł:Bon podarunkowy - 2000 zł
Technika:
Wymiary:21 x 29 cm
Uwagi:
Cena:2000,00 zł rezerwuj
Bon prezentowy

Bon prezentowy BIO

Tytuł:Bon podarunkowy - 5000 zł
Technika:
Wymiary:21 x 29 cm
Uwagi:
Cena:5000,00 zł rezerwuj
Bon prezentowy

Bon prezentowy BIO

Tytuł:Bon podarunkowy - 3000 zł
Technika:
Wymiary:21 x 29 cm
Uwagi:
Cena:3000,00 zł rezerwuj
Bon prezentowy

Bon prezentowy BIO

Tytuł:Bon podarunkowy - 1000 zł
Technika:
Wymiary:21 x 29 cm
Uwagi:
Cena:1000,00 zł rezerwuj

Bon prezentowy

Bon podarunkowy

 

Mając na uwadze Państwa potrzeby, chcemy zaproponować bony podarunkowe. Są one doskonałym pomysłem na prezent - nie muszą Państwo podejmować prób wpasowania się w gust osoby którą chcecie obdarować.

Bony standardowo oferujemy w nominałach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł, 5000 zł, 10000 zł.

Na życzenie także bony o innych nominałach (będących wielokrotnością 500 zł ale nie mniejszych niż 1000 zł. Istnieje możliwość personalizacji bonu podarunkowego. Bon oferujemy standardowo w eleganckim granatowym pudełku wykonanym przez introligatora lub w oprawie z passe-partout i ramę za szkłem (koszt oprawy to 150 zł).

 

Bon prezentowy

 

Bony umieszczone są w pudełkach prezentowych:

 

Bon prezentowy

 

Przykładowa oprawa Bonu:

 

Bon prezentowy

 

Bon jest ważny przez sześć miesięcy od daty jego nabycia.

 

Regulamin wykorzystania Bonów prezentowych:

1. Regulamin określa sposób realizacji „Bonów prezentowych” zwanych dalej Bonami, które są emitowane przez Firmę ATTIS Ryszard Lachman z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, 31-032 Kraków, NIP 679-269-50-72 zwaną dalej Galerią Sztuki ATTIS.

2. Bony emitowane są w nominałach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł, 5000 zł, 10000 zł oraz w innych na życzenie klienta.

3. Każdy Bon posiada datę ważności określającą graniczną datę do której Bon można zrealizować i jest to 6 miesięcy od daty nabycia bonu.

4. W rozumieniu przepisów prawnych, Bon stanowi znak legitymacyjny który jest realizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Bon można nabyć w siedzibie Galerii Sztuki ATTIS oraz przez internet na stronie www.galeria-attis.pl

6. Na życzenie klienta Bon może zostać spersonalizowany poprzez naniesienie dedykacji, dodatkowego logo, grafiki itp. W zakresie dodania jednej linii tekstu personalizacja jest bezpłatna. W przypadku chęci naniesienia logo lub innych elementów graficznych usługa jest dodatkowo płatna, cena takiej usługi wynosi od 100 zł brutto i podlega indywidualnej wycenie po ustaleniu szczegółów zmian.

7. Ważnym Bonem określa się druk spełniający następujące warunki łącznie:
- został wydany przez Galerię Sztuki ATTIS,
- nie został w żaden sposób przerobiony, podrobiony lub zmieniony,
- posiada numer seryjny i został zaewidencjonowany w wykazie bonów Galerii Sztuki ATTIS,
- posiada wszelkie zabezpieczenia druku przewidziane dla tego numeru seryjnego,
- nie upłynęła jego data ważności.

8. Zakupu Bonu dokonuje się po cenie nominalnej.

9. Realizacja Bonu możliwa jest tylko w siedzibie Galerii Sztuki ATTIS. W przypadku chęci dokonania realizacji Bonu przez internet Bon musi zostać wcześniej fizycznie dostarczony do Galerii Sztuki ATTIS celem weryfikacji. - realizacja Bonu możliwa jest tylko przed upływem jego terminu ważności,
- bonów nie można zamienić na gotówkę,
- w przypadku chęci zamiany Bonu na produkt droższy od nominalnej wartości Bonu resztę można dopłacić w dowolnej formie płatności dostępnej w danym momencie w Galerii Sztuki ATTIS,
- w przypadku wyboru towaru o mniejszej wartości niż Bon, zostaje wydany dokument pozwalający na późniejszą realizację różnicy w cenie na kolejny zakup (tylko do daty ważności pierwotnego Bonu). Galeria Sztuki ATTIS nie wydaje reszty w gotówce w przypadku takiego zakupu,
- Bon można zrealizować na zakup dzieł sztuki w Galerii Sztuki ATTIS oraz usługi w jej pracowni oprawy obrazów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.