ANDREJKOW Arkadiusz

Arkadiusz Andrejkow urodził się w 1985 roku. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku na kierunku edukacja plastyczna. Studia uzupełnił w latach 2008-2010 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tworzy obrazy sztalugowe oraz murale. Głównym tematem swojej sztuki czyni człowieka i jego relacje ze światem zewnętrznym.

Jego powstałe dotąd cykle malarskie („Wyroby pozowane”, 2013; „Kolosy”, 2013; „Absolwenci”, 2014; „Zimne powinowactwo”, 2014; „Arbiturienci”, 2015; „Postury”, 2016; „Glans”, 2016; „Matrymonium”, 2017) składają się wyłącznie z portretów indywidualnych lub zbiorowych. Każdy z cykli charakteryzuje się nieco inną stylistyką: obrazy wchodzące w skład „Absolwentów”, Arbiturientów” i „Zimnego powinowactwa” wyglądają jak nieostre fotografie; „Postury” to zderzenie stylizowanych dziecięcych portretów z tłem graffiti; „Glans” jest hiperrealistyczny, najważniejszym elementem każdej z prac wchodzącej w jego skład jest subtelna gra światła na włosach postaci; z kolei „Wyroby pozowane” i „Kolosy” są graficzne, skomponowane z użyciem czystych, kontrastowych barw.

Podobna stylistyka charakteryzuje streetartowe projekty Andriejkowa: murale przedstawiające anonimowych ludzi oraz ważne postacie związane z kulturą: Tadeusza Nalepę czy Edwarda Janusza. Artysta brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, na Litwie oraz na Słowacji. Natomiast jego murale można oglądać m.in. w Krośnie, Rzeszowie i Krakowie.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt