MYJAK Adam

Adam Myjak urodził się w 1947 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 r. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora. Został dwukrotnie wybrany na stanowisko Rektora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (kadencje: 1990–1996 oraz 1999–2005). Obecnie prowadzi pracownię Rzeźby na macierzystej uczelni oraz pełni funkcję Kierownika Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od czasów studenckich aktywnie angażował się w życie artystyczne Polski: był członkiem ruchu „O poprawę” oraz redaktorem pisma „Nowy Wyraz”. Od jakiegoś czasu wraz z dyrektorem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej prowadzi Galerię „Opera” w Teatrze Wielkim. Jest zaliczany do pokolenia artystów reprezentującego „nową figurację”, prądu artystycznego charakteryzującego się poszukiwaniem nowych form wyrazu dla sztuki figuratywnej.

Tematem jego prac jest człowiek, ukazany w całości lub ograniczony do niewielkiego fragmentu: głowy, popiersia, detalu anatomicznego. Jego rzeźby charakteryzują się także różnym stopniem deformacji i uproszczenia formy. Artysta często łączy różne materiały: kamień, brąz, terakotę, stiuk i porcelanę, co wywołuje ciekawe efekty fakturowe i wizualne. Poza rzeźbami kameralnymi tworzy także monumentalne pomniki jak chociażby „Homo Homini” w Kielcach czy kwadryga Apollina na Teatrze Wielkim powstała we współpracy z Antonim Januszem Pastwą.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt