Usługi

Kupno i komis

Aukcje dzieł sztuki

Konserwacja dzieł sztuki

 

organizacja wystaw

sztuka dla firm

Oprawa Obrazów Lachmanowie

 

Przyjmujemy obiekty na aukcje
Inkografie Edwarda Dwurnika