Galeria

Galeria Sztuki ATTIS została założona w 2003 roku przez Ryszarda Lachmana - marszanda i kolekcjonera, członka Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Rady Przedsiębiorców Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Galeria specjalizuje się w malarstwie polskim XX i XXI wieku. Galeria prezentuje dzieła uznanych artystów: Grzegorza Bednarskiego, Edwarda Dwurnika, Jana Pamuły, Eugeniusza Gerlacha, Adama Marczukiewicza, Jacka Sroki, Romana Zakrzewskiego oraz młodych obiecujących indywidualności: Julity Malinowskiej oraz Kamili Gruszeckiej, Magdaleny Sawickiej, Katarzyny Kukuły, Dawida Zdobylaka, Kamila Kukli i in. W ofercie galerii można znaleźć także obiekty sztuki dawnej.


galeria attis

Galeria jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art, jesteśmy także objęci programem mecenatu artystycznego Miasta Krakowa. Bierzemy udział w programie "Bezpieczne zbiory – bezpieczne kolekcje".

Stale współpracujemy z portalami o sztuce :Artinfo.pl, Karnet, RynekiSztuka.pl. Od lat wspieramy aukcje charytatywne(Aukcja Wielkiego Serca). Od 2011 roku nasza Galeria uczestniczy w Programie Stażowym "St. art w ramach projektu "Sztuka przedsiębiorcza - rozwój współpracy z przedsiębiorcami jako element programu rozwoju uczelni"Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie). Za wkład w realizację Programu Stażowego oraz przygotowanie studentów do działalności artystycznej i zawodowej otrzymaliśmy z rąk Rektora ASP prof. Stanisława Tabisza szczególne podziękowania. [więcej informacji]

Od 2010 roku Galeria prowadzi aktywną działalność wystawienniczą. [więcej informacji o wystawach] Zapraszamy do lektury artykułów o wystawach w Galerii. [Media o nas]


galeria attis

 

 

Ryszard Lachman
Ryszard Lachman - właściciel

Kuratorem wystaw w Galerii jest Agnieszka Julia Stefańczyk absolwentka historii sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 roku obroniła pracę magisterską na temat sztuki współczesnej ("Rahim Blak – analiza kreacji artystycznej Rahima Ajdarevika i Michała Blaka", promotor prof. Tomasz Gryglewicz). Od 2011 roku należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Agnieszka Stefańczyk
Agnieszka Stefańczyk - kurator Galerii