KOSSAK Wojciech

WOJCIECH KOSSAK - NOTA BIOGRAFICZNA

Wojciech Kossak

[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Wojciech Kossak urodził się w 1856 roku, zmarł w 1942 r. Jego ojcem był Juliusz Kossak, który jednocześnie przekazał mu podstawy wiedzy malarskiej. Następnie uczył się w SSP w Krakowie i na Akademii Monachijskiej u Aleksandra Wagnera. Jego rozwój artystyczny przerwała służba w krakowskim pułku ułanów. Po jej ukończeniu wyjechał do Paryża, gdzie w latach 1887-1883 studiował w École de Beaux-Arts. W 1884 powrócił do Krakowa, ożenił się z Marią Kisielnicką i zamieszkał w rodzinnej „Kossakówce”. Wielokrotnie wyjeżdżał za granicę: od 1895 roku przebywał w Berlinie współpracując z Julianem Fałatem przy „Berezynie” oraz pełniąc zaszczytną funkcję nadwornego malarza Wilhelma II, od 1903 do 1904 pracował w Wiedniu, a w okresie 1905-1907 tworzył w Londynie. Po powrocie do Krakowa został prezesem TPSP a w 1915 został wykładowcą warszawskiej SSP, którą to funkcję piastował do 1919 roku. Po wojnie kilkakrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i Francji.

W 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości artysta został pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego.

Na twórczość Wojciecha Kossaka wpłynęło dwóch malarzy: jego ojciec, Juliusz oraz poznany w Monachium Józef Brandt. Od pierwszego przejął umiejętność malowania jeźdźców na koniach i detali ubioru („Trębacz na koniu”), od drugiego zaś zamiłowanie do ekspresyjnych i dramatycznych scen batalistycznych („Walka o miasto i twierdzę Belgrad”). Jednocześnie od malarstwa Juliusza Kossaka odróżnia go tendencja do przedstawiania postaci z bardzo bliskiego dystansu, lub sytuowania ich daleko od centrum obrazu, jak w dziele „Ułan z koniem”, co otwiera i ożywia kompozycję. Wojciech Kossak przywiązywał także większą wagę do barwy i malarskości przedstawienia kosztem rysunku. Nie wypełniał konturów postaci tak starannie jak ojciec, zamiast tego pozwalał sobie na dynamiczne, nieco impresjonistyczne pociągnięcia pędzla wzbogacające fakturę obrazu.

Tworzył przede wszystkim akwarele, gwasze i obrazy olejne.

 

TEKSTY NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ARTYSTY

„Niezaprzeczalną wartością prac Juliusza Kossaka jest niezwykły sentyment do realiów epoki: detali, broni, mundurów, końskich rzędów. Z podobną dbałością o szczegóły maluje jego syn Wojciech, z tą jedynie różnicą, że o ile sceny batalistyczne Juliusza rażą niekiedy pewną statycznością i przesadnie ustawioną kompozycją, o tyle Wojciech atmosferę grozy bitwy wygrywa ruchem i gestem malowanej postaci. Forma malarska Wojciecha jest także znacznie swobodniejsza, poruszona, płaszczyzna często załamana. Zwraca uwagę mniejsza dbałość o perspektywę, a położenie głównego nacisku na dynamikę przedstawienia.”

„Wojciech malował dużo, bo było to jedyne źródło utrzymania dla dużej, na wysokiej stopie żyjącej rodziny, a stały i niesłabnący popyt na jego obrazy nie skłaniał go do specjalnego wysiłku. Ze względów reklamowych malował afisze zapowiadające wystawienie jego własnych panoram: Racławic (1894), Berezyny (1896) i Piramid (1901), ale już ze względów czysto komercyjnych był autorem reklam narzędzi rolniczych, fabryki blach cynkowych, , nawozów sztucznych, piwa okocimskiego i czekolady Piaseckiego. Coraz częściej pojawiają się w jego obrazach podobne motywy i ujęcia, coraz więcej jest wersji tego samego tematu, a z chwilą, gdy w pracowni zaczął mu pomagać jego syn Jerzy, można już mówić o manufakturalnej produkcji malarskiej.”

-Małgorzata Hendrykowska „Kossakowie: legenda wobec wartości”, Dwumiesięcznik Sztuka, 3/4/77, s.29

 

„Był Wojciech Kossak nie tylko gorącym patriotą, lecz także malarzem nadwornym Franciszka Józefa i Wilhelma II. Na dworach w Berlinie i Wiedniu spędził swe najlepsze lata wykonując poważne zamówienia władców: panoramy, portrety reprezentacyjne i „apoteozy”, które zdobiły pałac miłościwie panujących. Jak godził to z patriotycznym obowiązkiem (podkreślał bowiem wszędzie, że był i pozostanie Polakiem) trudno dociec.”

-Antoni Adamski, „Dworskie malarstwo Wojciecha Kossaka”, Dwumiesięcznik Sztuka, 3/4/77, s. 32.

 

Poszukujemy prac artysty

 

 

niedostępne

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt