RODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIO

Tytuł:Pieta III (1977)
Technika:olej, płótno
Wymiary:150 x 69,5 cm
niedostepny

STANISŁAW RODZIŃSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Stanisław Rodziński urodził się w 1940 roku. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni E. Krchy. Dyplom obronił w 1963 roku. Pracę pedagogiczną rozpoczął w krakowskim Liceum Plastycznym. W latach 1993-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, a w latach 1996-2002 funkcję rektora. Stanisław Rodziński aktywnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej lat 80. Malarz należał do grona sygnatariuszy deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. latający uniwersytet).

Artysta był stypendystą m.in. Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Rzymie (1985) oraz Fundacji Janineum w Wiedniu (1994). Malarz został nagrodzony m.in. Złotym Medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1977), Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków (1978), Nagrodą Miasta Krakowa (1981), Nagrodą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę artystyczną i eseistykę. Artysta był stypendystą Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Rzymie (1985), Fundacji Janineum w Wiedniu (1994). Publikuje teksty o sztuce na łamach m.in. "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". Jest członkiem Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej przy Archidiecezji Krakowskiej.

Artysta ma w dorobku trzy publikacje zawierające szkice o sztuce: "Sztuka na codzień i od święta" (1999), "Obrazy czasu" (2001), "Mój szkicownik" (2005).

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE:


1964 - Galeria Pegaz, Zakopane;
1965 - Galeria ZPAP (obecnie Pryzmat), Kraków;
1966 - BWA, Nowy Sącz;
1967 - TPSP, Warszawa, Galeria Arkady, Kraków;
1990/1991 - BWA w Krakowie/BWA w Olsztynie/BWA w Toruniu;
1992 -Instytut Polski w Paryżu;
1992 - Galeria u Jezuitów w Poznaniu;
1993 - Krakowska Galerii;
1995 - Galeria Kordegarda.

 

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

 
1991 - Cóż po artyście w czasie marnym..., Galeria Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa;
1991 - Triennale Stuki Sacrum w Częstochowie,
1994 - 44 polskich malarzy współczesnych wobec Matejki;
1994- 175 lat ASP w Krakowie, Ronneby, Szwecja;
1994 - "Ars pro Natura", Stuttgart;
1996 - 16. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin;
1996 - Jubileuszowa wystawa ASP, Kraków;
1996 - "Andrzej Wajda. To lubię", Pałac Sztuki, Kraków.
1978 - Kolor w malarstwie polskim XIX i XX w., Poznań;
2002 - Wielki Tydzień, Motyw pasyjny w sztuce polskiej XIX i XX w. Muzeum Literatury, Warszawa;
2003 - Sol Invictus, (Malarstwo a chrześcijaństwo we współczesnej sztuce polskiej), Katowice;
2005 - Pamięć i uczestnictwo, wystawa w XXV rocznice Solidarności, Muzeum Narodowe, Gdańsk;
2006 - Współczesna polska sztuka sakralna, Galeria Polskiej Sztuki Sakralnej, "Dom Praczki", Kielce;
2006 - Sztuka stanu wojennego, Muzeum Narodowe, Wrocław;
2007 - Obrazy w kolekcji Muzeum w Radomiu, Radom - Muzeum.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY

 

Grzegorz Bednarski: "Malarz Rodziński jest religijnym egzystencjalistą, bliżej mu do Kierkegaarda i Brandstaettera niż do Newmana, Eliota czy nawet Nowosielskiego. Powiązania realistyczno-analityczne w myśli filozoficznej jak i plastycznej są artyście chyba obce. Widzenie wszystkiego poprzez pewien obraz, w którym cierpienie jawi się jako siła wciągająca, będąca przede wszystkim wizją Przemienienia przezwyciężającą tragedię jest osią twórczości Rodzińskiego. Mieści się on zarazem w jednej i drugiej tradycji. To cecha najbardziej charakterystyczna dla mocnych, gwałtownych, emocjonalnych i bardzo indywidualnych obrazów Rodzińskiego. Już od pierwszych Piet, Ukrzyżowań czy innych obrazów z tematami religijnymi, Rodziński wypracował sobie własny styl będący indywidualnym rysem wynikającym z determinacji czasu i otoczenia."

 
Grzegorz Bednarski, Stanisław Rodziński, Malarstwo Nagroda Okręgu Krakowskiego ZPAP im. Witolda Wojtkiewicza, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Kraków, ul. Łobzowska 3, s. 16.

 

 

niedostępne
niedostępne