DRÓŻDŻ Stanisław

Stanisław Dróżdż urodził się w 1939 roku, zmarł w 2009 roku. Studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainspirowany twórczością Ludwika Wittgensteina promował w Polsce poezję konkretną, łączącą język plastyki i literatury. Tworzył krótkie, jednozdaniowe lub jednowyrazowe teksty na płaszczyźnie a także ciągi liter i słów pokrywające całe pomieszczenia. Swoje prace, będące jednocześnie obrazem i tekstem, artysta określał terminem „pojęciokształty”. Nieustannie powracał do tematyki związanej z czasem i przemijaniem.

Artysta reprezentował Polskę na licznych wystawach międzynarodowych, m.in. Biennale Sztuki w Wenecji w 2003 roku oraz na międzynarodowej wystawie "Poza geometrią. Eksperymenty z formą od lat 40-tych do 70-tych", która miała miejsce w Los Angeles County Museum of Art w 2004 roku.

TEKSTY NA TEMAT ARTYSTY

„Stanisław Dróżdż pozostał wierny poetyckiemu podejściu do słowa. A na czym polega poetyckie podejście do słowa? Na grze ze słowem. Poezja to gra ze słowem. Robert Barry powiedział kiedyś: Używam słów w taki sposób, żeby pozbawić je znaczenia, a jedyny sposób, żeby pozbawić słowo znaczenia to przedstawić jego wszystkie możliwe znaczenia23. Postępowanie Dróżdża zdaje się być całkowitą odwrotnością tego podejścia. Dróżdż chciał wyzwolić słowo z gramatycznych powiązań, tak aby nawet najmniej wrażliwy widz/czytelnik dostrzegł słowo-jako-słowo, w całym jego leksykalnym bogactwie, a następnie umieścił je we własnym, stworzonym na potrzeby lektury kontekście.”

-Grzegorz Dziamski „Stanisława Dróżdża gry z językiem”, [w:] „Stanisław Dróżdż, początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967- 2007”, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Fine Grain, Wrocław 2009.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt