BATOWSKI KACZOR Stanisław

Stanisław Kaczor Batowski

 

Stanisław Kaczor Batowski urodził się w 1866 roku, zmarł w 1946 r. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Władysława Łuszczkiewicza i Floriana Cynka. Następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Natomiast w latach 1887-1889 kontynuował edukację na akademii wiedeńskiej. Specjalizował się w malarstwie batalistycznym. Przedstawiał je w sposób niezwykle dramatyczny. Sceny bitewne emanowały dynamizmem widocznym w wygięciu ciała żołnierzy i sylwetek koni oraz unoszących się tumanach kurzu. Tworzył także portrety, obrazy religijne, alegoryczne oraz sceny rodzajowe. Poza malarstwem sztalugowym artysta zajmował się także ilustratorstwem, projektowaniem witraży i polichromii. W 1903 roku założył prywatną szkołę malarstwa we Lwowie. Był także współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów „Młoda Polska”. Projektował cykle ilustracji do książek Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej i Juliusza Słowackiego.

 

Stanisław Batowski Kaczor z żoną Ireną na tle swojego obrazu "Polskie Termopile"
[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt