GERLACH Eugeniusz

GERLACH Eugeniusz BIO

Tytuł:Kompozycja - fiolet i zieleń (2008)
Technika:olej, płótno
Wymiary:116 x 80 cm
niedostepny

 

EUGENIUSZ GERLACH - NOTA BIOGRAFICZNA

eugeniusz gerlach

EUGENIUSZ GERLACH urodził się w roku 1941 w Bieniawie koło Tarnopola (na kresach wschodnich). Na ziemie odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa). W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana.

 Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Obrazy artysty charakteryzują się spontanicznym podejściem do kompozycji, abstrakcyjne formy na pograniczu informelu oraz kubizmu świadczą o szerokich zainteresowaniach artysty.

Malarz posiada w swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych oraz udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

 

WYBRANE WYSTAWY

 
2015 - ALCHEMIA KOLORU, Galeria PRYZMAT, Kraków;
2015 - MUZYCZNOŚĆ SZTUKI, Galeria PANORAMA,
2015 - Dwór w Tomaszowicach Muzyczne inspiracje, Centrum Kultury ZAMEK,
2015 - Galeria PROFIL, Poznań;
2015 - Otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej POD 2 BASZTAMI, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik;
2014 - Wystawa indywidualna malarstwa - GEOMETRIA I EKSPRESJA KOLORU, Pałac pod Baranami, Kraków;
2014 - Wystaw indywidualna malarstwa - LINIA I KOLOR - Galeria OG ZPAP - Gdańsk;
2013 - Wystawa indywidualna malarstwa, Galeria ALTUS, Katowice;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - SPORT W SZTUCE, Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskich;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - ZMYSŁY SZTUKI - spotkanie XII, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo", Galeria "Na Piętrze", ZPAP Łódź;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo" - TPSP Kraków, Górny Pałac Sztuki;
2011 - Wystawa "Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego", Kraków;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Sport w malarstwie" - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
2009 - Nowohucki Salon Sztuki - Galeria "NCK";
2006 - Wystawa indywidualna malarstwa - Galeria "Kocioł Artystyczny", Kraków;
2004 - Wystawa malarstwa krakowskiego "Salon Zimowy", Galeria "Centrum", Kraków;
1985 - Wystawa "Krakowscy Malarze i Graficy" - BWA Kraków;
1977 - Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego "Wyspiańskiemu w Hołdzie", Pałac Sztuki, Kraków;
1976 - Ogólnopolska wystawa konkursowa "Sport w Sztuce", BWA Katowice;
1973 - X Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień", BWA Bielsko-Biała;
1969 - Wystawy malarstwa Krakowskiego Okręgu ZPAP - Bytom, Opole, Zielona Góra;
1967 - Wystawa Malarstwa Współczesnego, Kraków.

ARTYKUŁY O ARTYŚCIE

Stanisław Tabisz Meandry splątanych linii, O malarstwie Eugeniusza Gerlacha:

"Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta uległ fascynacji zniewalającym językiem współczesności, który, trzeba przyznać, z dzisiejszej perspektywy jest już wyraźnie określony i zdefiniowany. (...) Na płótnach Eugeniusza Gerlacha prowadzona jest jakaś gra, intryga wyższej artystycznej kategorii."

[Stanisław Tabisz, Kraków, 27-28 listopada 2011 r., Katalog Eugeniusz Gerlach Malarstwo, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 2012]

 
Jolanta Antecka, Pomiędzy linią a kolorem

"Linia i kolor – podstawowe środki malarskie – bywają u Gerlacha podnoszone do rangi tytułu wystawy, co może oznaczać, że artysta podrzuca nam trop, że chce zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią w jego obrazach. A jest to rola szczególna.

Picasso powiedział, że „tylko linia nie jest naśladownictwem”. Eugeniusz Gerlach, mądrzejszy o doświadczenia kubistów, konstruktywistów, o cały wiek XX przefiltrowany przez własną osobowość, wie co można zrobić z linią w obrazie, jak operować nią, by podkreślić konstrukcję formy, jak rytmizować i dynamizować. No i jak zespolić ją równoprawnie z kolorem. W tę wiedzę wyposażyła go krakowska Akademia; uczeń Wacława Taranczewskiego wiedział jak równolegle działać linią i płaszczyzną barwną już wówczas gdy malował obrazy na dyplom. A potem były własne doświadczenia, przemyślenia, działania: pół wieku mniej więcej. Można powiedzieć, że Eugeniusz Gerlach jest cierpliwym, skutecznym trenerem linii i magiem koloru."


Jolanta Antecka, Kraków 2015 [źródło: materiały artysty]

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
Przyjmujemy obiekty na aukcje
Inkografie Edwarda Dwurnika